Як змінити професію за кошти держави

Донедавна вважалося, що кар’єра людини повинна початися і завершитися у єдиній раз і назавжди обраній сфері діяльності. Серйозно готуючись до вибору професії, ми переконані, що на все життя закладаємо основи для своєї кар’єри. Проте у сучасному світі технічного розвитку та економічної нестабільності такий стереотип втратив актуальність. Потрібно постійно поглиблювати свої знання та навички, освоювати вміння із суміжних галузей, а то й здобувати зовсім іншу професію.

Головний спосіб конструктивного переживання ситуації втрати роботи – активний пошук нової. Людям, які володіють актуальними для ринку праці професійними навичками, простіше знайти роботу в порівнянні з тими, хто має недостатню або застарілу підготовку, тому підвищення кваліфікації і перенавчання є важливими компонентами успішного працевлаштування у зрілому віці.

Аби мати змогу спокійно конкурувати на ринку праці із молодшими фахівцями і щоразу не вчитуватися в оголошення про роботу, де часто вказують бажаний вік кандидата на певну вакансію,  варто звернутися до служби зайнятості. Один із варіантів, який вам запропонують – можливість підвищити рівень конкурентоспроможності шляхом отримання ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно пріоритетних видів економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Механізм видачі ваучерів визначає «Порядок видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207.

Ваучером можуть скористатися громадяни у віці понад 45 років, страховий стаж яких складає не менше 15 років, які мають освіту професійно-технічного або вищого рівня. Зверніть увагу! Якщо людина проходила упродовж останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, то, згідно Порядку, ваучер їй не видається.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент ухвалення рішення про його видачу.

Громадянин здійснює вибір професії (спеціальності), напряму підвищення кваліфікації по переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також форми і місця навчання.

Значно спростили механізм видачі ваучерів на навчання зміни, внесені у серпні поточного року до Постанови «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці». Крім того, затверджено перелік професій, спеціальностей і напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер. Перелік навчальних закладів, які надаватимуть освіту за ваучерами, постійно оновлюватиметься на офіційному сайті Міністерства освіти України. Тож кожен охочий внести корективи у власну кар’єру у зрілому віці, може ознайомитися і обрати нову професію до душі.

Важливою складовою ухваленої Постанови є внесення до переліку професій, спеціальностей і напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, традиційно жіночих професій – «сестринська справа», «соціальна робота». Ця норма є особливо значущою з огляду на події, що відбуваються сьогодні на сході країни.

Отже змінити своє життя, враховуючи й професію, можна у будь-якому віці, варто лише захотіти!

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *